Naše služby 

S čím vám můžeme pomoci

Soft skills, koučink, mentoring

Komunikační, obchodní, manažerské dovednosti

Odborné dovednosti

Kurzy PC, právní, ekonomická gramotnost, logistika

Dotační poradenství

Zpracování projektů na míru

Rovné příležitosti

Poradenství s dokumentací, směrnicemi a vyhláškami


Soft skills, koučink, mentoring

Komunikační dovednosti

 • Efektivní komunikace

 • Typologie osobnosti

 • Řešení konfliktů a jak jim předcházet

 • Asertivita

 • Týmová spolupráce

Obchodní dovednosti

 • Analýza obchodních případů
 • Vedení obchodní schůzky
 • Vyjednávání a argumentace
 • Tah na branku a uzavření obchodu
 • Klientský servis
 • Prezentační dovednosti
 • Efektivní vyjednávání
 • Psychologie prodeje
 • Vyjednávání v nákupu
 • Náklady a úspory v nákupu

Manažerské dovednosti

 • Time management
 • Řízení týmu
 • Efektivní porady
 • Plánování, delegování, kontrola
 • Styly vedení a koučink
 • Hodnocení lidí 
 • Leadership

Úspěch, emoce, sebereflexe

 • Emoční inteligence
 • Stres a antistresové techniky
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Stres management
 • Zdravý životní styl

Koučink

 • Proces koučinku
 • Koučink jako způsob komunikace
 • Zpětná vazba v koučinku a její význam 
 • Koučovací rozhovor - metody
 • Efektivita koučinku při práci s lidmi

Odborné dovednosti

Štíhlá výroba

 • Řízení požadavků výroby
 • Efektivní procesy a postupy v praxi
 • Jednoduché techniky a metody, trvalé zlepšování
 • Praktická implementace štíhlé výroby
 • Lean management - principy štíhlého myšlení

PC kurzy

 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • MS Office
 • Libre Office
 • a další

Právní kurzy

 • Zákoník práce
 • Právní minimum
 • Obchodní právo

Logistika

 • Logisticky vedená firma
 • Členění logistiky a systém řízení
 • Ekonomické efekty logistiky
 • Logistika v souvislostech
 • Logistika v nákupu a řízení zásob
 • Zaopatřovací zásobovací logistika
 • Logistika a její řízení
 • Logistika pro obecné využití

Ekonomická gramotnost

 • Ekonomika pro nefinanční manažery
 • Ekonomické minimum pro všechny profese
 • Finanční gramotnost

Personalistika

 • Personální management
 • Adaptační proces
 • Outplacement
 • Hodnotící proces

Rovné příležitosti

Vzdělávání  v oblasti rovných příležitostí

 • Firemní kultura
 • Slaďování osobního a profesního života
 • Strategie rovnosti mužů a žen
 • Adaptační proces
 • Outplacement
 • Prevence diskriminace
 • Mobbing a Bossing

Poradenství s dokumentací, směrnicemi a vyhláškami

 • Antidiskriminační poradenství
 • Genderové audity

Dotační poradenství

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v rámci dotací

 • Firemní kurzy
 • Vzdělávání v rámci profesních sdružení
 • POVEZ

Zpracování projektů na míru z různých dotačních programů

 • Napište nám nebo zavolejte Kontakt