O nás

Společnost Whisby byla založena v roce 2011 a její hlavní činností je poskytování rozmanitých služeb v oblasti vzdělávání, např. poradenství, konzultační činnost, analýza vzdělávacích potřeb, samotné vzdělávání, koučink, mentoring, pořádání seminářů, konferencí a lektorská činnost. Jsme akreditovaná vzdělávací společnost u MŠMT a MPSV.

Našim klientům poskytujeme komplexní služby na klíč podle jejich zaměření, na základě důkladné analýzy vytváříme vzdělávací programy, nastavujeme procesy, koučujeme, dáváme zpětnou vazbu, pomáháme vytvářet a udržovat firemní kulturu, rozvíjíme profesní dovednosti zaměstnanců, školíme vedoucí pracovníky, učíme je používat manažerské nástroje a tím zefektivňovat řídící procesy a kultivovat pracovní vztahy ve společnostech.

Od svého založení se zabýváme poradenstvím a tvorbou projektů na získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a součástí našich služeb je také řízení a koordinace těchto projektů. Sami také realizujeme některé projekty, takže máme velmi dobrou znalost metodiky a vizuální identity.

Klademe rovněž velký důraz na průběžné vzdělávání našeho lektorského a obchodního týmu i vedení společnosti a také na osobnostní a profesní rozvoj. Spolupracujeme s odborníky a institucemi zabývajícími se tvorbou vzdělávacích modulů, novými přístupy a metodami ve vzdělávání, což přispívá k vysoké kvalitě a inovativností námi poskytovaných služeb, které reagují na nové trendy ve vzdělávání a řízení lidských zdrojů.